Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Герасим Темелков


Началник отделение

Отделение по гастроентерология

Специалност
Гастроентерология


График прегледи

Понеделник -  Четвъртък:
13:30 - 14:00

2012 - 2013 
Клиника по вътрешни болести, Многопрофилна болница Мариен Йолде, Германия Специализант

2014 - 2015 
Клиника по вътрешни болести, Многопрофилна болница Света Барбара Гладбек, Германия Специализант

2015 - 2018
Клиника по гастроентерология - Университетска болница Света Елизабет Дорстен, Германия  Специализант

2018 
Клиника по гастроентерология, хематология, онкология, диабетология и палиативна медицина - Университетска Болница Марин хоспитал  Марл, Германия Специализант по Онкология

2019
Клиника по гастроентерология и хепатология - Католическа болница свети Йозеф Оберхаузен, Германия Специализант

2020
Клиника по гастроентерология, онкология, инфектология и диабетология - Университетска болница Свети Клемент, Оберхаузен, Германия Специалист по вътрешни болести и Гастроентролгия

2020 – 2022
Клиника по гастроентрология, онкология и диабетология - Ахаус, Германия, Многопрофилна болница света Мария, Ахаус, Германия Завеждащ  отделение 

Практически умения 

  • Ендоскопска диагностика - диагностична и терапевтична гастро- и колоноскопия
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография - ERCP
  • Ендоскопска и конвенционална абдоминална и съдова ехография
  • Ехография с контрастно вещество на черен дроб, абдоминални пункции на асцит и черен дроб и  плеврален излив 
  • Интерпретация на ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография и рентгенови снимки
  • Интерпретация на спиро- и бодифлетизмография и ЕКГ
  • Диагностика, проследяване и терапия на хепатит ( всички форми )
  • Терапия и проследяване на хронично-възпалителни заболявания на дебелото черво и гастроинтестиналния тракт - Morbus Crohn и Colitis Ulcerosa
  • Интензивна медицина - реанимация, диагностика и терапия на спешни състояния - интубация, машинално обдишване, осигуряване на централен венозен  катетер и артериален катетерРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540