Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ваня Митова


Лекар-специалист

Клиника по обща хирургия

Специалност
Хирургия


График прегледи

Понеделник и Сряда:
13:30 - 16:30
Четвъртък:
12:30 - 14:30

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540