Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Явор Григоров, д.м.


Лекар-специалист

Клиника по ортопедия и травматология

Специалност
Ортопедия и травматология


График прегледи

Понеделник:
12:30 - 17:30
НЗОК - 15:30 - 16:30

доц. д-р Явор Григоров, дм е роден в Бургас, потомствен лекар четвърто поколение.
Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1986 г. и работи последователно във всички нива в системата на българското здравеопазването, от селска здравна служба до университетска болница.

Придобива специалност по Ортопедия и травматология, Спортна медицина и преминава следдипломна квалификация по Гръбначна хирургия и Ендопротезиране на стави.
Единадесет години завежда сектор по Ортопедия и травматология в Университетска болница в гр. Сабрата – Либия и е консултант в Африкански онкологичен институт в същия град. За работата си е отличен с почетна грамота. През 2010 г. защитава дисертация посветена на костните инфекции и придобива научна степен ,,Доктор“. Автор е на монографията „Остеомиелит”.

Член е на Съюза на учените. От 2011 г. работи в Болница ,,Лозенец“, като от 2013 г. е главен асистент, а от 2021 г. е доцент в СУ ,,Св. Кл. Охридски“.

Към някои от научно - практическите приноси на доц. Я. Григоров, се отнасят: предложената собствена класификация на костните инфекции, на базата на която е разработен универсален алгоритъм на хирургично поведение, както и оперирани екзотични клинични случаи, включващи – Синовиална липоматоза на ходилото; успешно лекувани костни инфекции на бедрената кост, съответно с 20 и 34 годишна давност; втори по големина отделен бедрен липосарком описан в световната практика; ампутация на раменния пояс – клавикула скапула и горен крайник; орган съхраняваща операция в случай на хондросарком на тибия; фибросарком на ключицата, лекуван успешно чрез тотална клавикулектомия и др.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540