Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Иван Гигов , д.м.н.


Лекар-специалистСпециалност
Клинична Хематология


График прегледи

Сряда:
14:00 -16:00

Известният хематолог доц. д-р Иван Гигов  д.м.н. преглежда пациенти в Медицински център „Лозенец“ (ДКЦ) всяка сряда

Доц. д-р Иван Гигов завършва медицина във Висшия медицински институт - София през 1974 г. и е разпределен в армията като военен лекар. Придобива специалност по вътрешни болести и военна медицина, а по-късно клинична хематология и клинична онкология.

От 1980 г. до 2015 г. работи в Клиниката по хематология и онкология на ВМА последователно като специализант, лекар-ординатор, завеждащ на Хематологично отделение, доцент.

През 2015-2016 година е началник на Клиниката по хематология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Има продължителна специализация по клинична хематология и костно-мозъчна трансплантация в Парижкия университет, Франция.

Дисертационният му труд е върху лечението на острите левкемии.

Има над 100 научни публикации в областта на клиничната хематология, онкологията и трансплантацията на хемопоетични стволови клетки.

Бил е дългогодишен член на Академичния съвет на Военно-медицинска академия - София.

Член е на Комисията по етика за медицински изследвания към министъра на здравеопазването.

Многогодишен лауреат на приза „Лекарите, на които вярваме”.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540