Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Елена Мермеклиева- Хараланова, д.м.


Лекар-специалист

Отделение по очни болести

Специалност
Очни болести


График прегледи

По график:
НЗОК - Понеделник:
13:00 -17:00
Петък:
08:00 - 12:00

Специалист по офталмология с 20-годишен опит в диагностиката и лечението на всички очни заболявания със специален интерес към заболяванията на ретината, офталмоневрологията, възпалителните заболявания, глаукомата, хирургията на катаракта, окулопластичнaта хирургия, естетичната медицина и високоспециализираните дейности в областта на офталмологията.

Доц. Мермеклиева е единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. През 1997 г. придобива степен „магистър“ по медицина в МУ – София. Притежава специалност по здравен мениджмънт от 2003 г. През 2018 г. придобива научно-образователна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема „Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет“, защитен в Катедра по офталмология към МУ – София. От февруари 2020 г. е  доцент по офталмология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и МБАЛ „Лозенец“.

Доц. Мермеклиева е печелила множество международни грантове за специализации в САЩ, Великобритания, Австрия, Германия, Чехия, Словения, Испания, Индия. Участвала е в над 40 специализирани курса по офталмология в страната и чужбина. Автор е на две монографии в областта на електрофизиологията на зрението и наследствените ретинални дистрофии, едно учебно помагало и 75 научни публикации в страната и чужбина. Преподавател е на студенти по медицина.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540