Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Дорина Асенова, д.м.


Началник клиника

Клиника по акушерство и гинекология

Специалност
Акушерство и гинекология


График прегледи

По График:
Понеделник:
13:30 - 18:30
НЗОК - 13:30 - 16:30
Сряда:
15:30 - 17:30
Четвъртък:
08:30 - 13:30

Доц. д-р Дорина Асенова, дм, завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – гр. София. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1990 г., а през 1992 г. – научна степен „кандидат на медицинските науки“.

До 1994 г. работи като лекар във Враца, а от 1.08.1994 г. до момента е член на екипа на МБАЛ „Лозенец“.

Доц. Асенова заема академичната длъжност „доцент, лекар-преподавател“ към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от април 2013 г.

От август 2018 г. доц. Асенова е началник на Отделение АГ към МБАЛ „Лозенец“ (тогава Университетска болница „Лозенец“). През 2019 г. доц. Асенова е избрана за Декан на Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540