Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Добри Хазърбасанов


Началник клиника

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

Доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм е началник на Клиника по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Завършва Медицинска академия – София през 1987 г.

Придобива специалност по вътрешни болести през 1993 г. и по кардиология през 1996 г. Работи в St. Paul’s Hospital, Ванкувър, Канада (2002-2003 г.) в програмата за сърдечна недостатъчност и сърдечна трансплантация и в Клиника по кардиохирургия във VGH, Ванкувър, Канада (2003-2006 г.).

През 2009 г. доц. Хазърбасанов работи в Клиника по кардиология в CHUV – Лозана, Швейцария. Специализира в Мюнстер, Германия (1994 г.) и в Маси, Франция (2001 г.). Член е на Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, European Society of Cardiology и Euro CTO Club.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540