Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Валентина Брощилова


Лекар-специалистСпециалност
Дерматология и венерология


График прегледи

Сряда:
16:00 - 19:00

Доц. д-р Валентина Брощилова, д.м.н. е лекар - специалист по дерматология и венерология в Медицинския център на УМБАЛ „Лозенец“.

Завършва Медицинския университет - София през 2001 г. с приз „Златен Хипократ“. След своето дипломиране доц. Брощилова започва клинична ординатура в Клиниката по автоимунни булозни дерматози към Катедрата по дерматология и венерология на Медицински университет - София. В периода 2002-2005 г. работи като клиничен ординатор, а от 2006 г. е редовен преподавател към Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“. Специализира клинична дерматология и дерматопатология във Виена, Мюнхен, Йерусалим и Залцбург.

Доц. Брощилова е преминала през редица обучения и квалификации:

  • обучение по хистопатология и имунофлуоресцентна диагностика в Хистопатологична лаборатория, Катедра по дерматология, Медицински факултет на Университета в Йейл в САЩ (Yale University, New Haven);
  • 2008 г. - придобива диплома по дерматохистопатология, сертифицирана от Европейската асоциация на медиците - Секция по дерматология и патология, Международното общество по дерматохистопатология и Иберо-американската асоциация на дерматохистопатолозите (Diploma in Dermatopathology, International Committee for Dermatopathology, European Union of Medial Specialists – Section of Dermato-venereology and Section of Pathology);
  • 2011 г. - Специализация в клиниката по кожни и венерически болести в болница „Хадаса“ в Йерусалим (Hadassah Hospital, Jerusalem).

През 2011 г. защитава научно-образователна степен „доктор по медицина“ с дисертация на тема "Установяване на промените в полиаминния метаболизъм при доброкачествени и злокачествени кератиноцитни пролиферации".

Доц. Брощилова има над 70 реални научни публикации в наши и международни периодични издания, съавтор е на 5 международни монографии, над 100 участия в реномирани международни научни форуми, 3 защитени международни научно-изследователски проекта, изследовател е в множество клинични проучвания. Лауреат е на престижни международни награди, има над 250 цитирания в международни научни източници.

Владее английски, немски и руски език.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540