Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Росица Попова


Лекар-специалист

Медицински център Лозенец

Специалност
Хранене и диететика


График прегледи

Понеделник и Петък:
13:00 - 16:00
Вторник:
13:00 - 15:00

Доц. д-р Росица Божидарова Попова е специалист по хранене и диететика, понастоящем преподавател по хигиена, хранене и екология в Медицинския факултет на Софийския университет.

Провежда научни разработки предимно в областта на хроничната малнутриция, лекува пациенти с поднормено тегло, като активно е участвала в кампании за борба с хранителни поведенчески разстройства. Посещавала емеждународни курсове в Р. Хърватия, Чехия, Италия, Испания, Холандия, Люксембург.

Участва в редица форуми в областта на храненето и диететиката на национално и световно ниво.

Д-р Попова извършва прегледи и осъществява диетологични консултации на деца и възрастни пациенти с наднормено и поднормено тегло, както и с метаболитни нарушения. Член е на управителния съвет на Federation of European Nutrition Societies, на управителния съвет на Българското дружество по хранене и диететика, както и е член на Българското дружество по ендокринология.

Д-р Попова е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540