Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Олег Чолаков, д.м.


Началник отделение

Клиника по обща хирургия

Специалност
Хирургия


График прегледи

Понеделник - Четвъртък:
15:00 -  16:00

 

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 1991-1994 г. - СЗС с. Горни Окол, Самоков – участъков лекар;
 • 1994-1997 г. - НИСМ „Н.И.Пирогов” – научен сътрудник III степен по хирургия;
 • 1997-1998 г. - Университетска болница “Inselspital” Берн, Швейцария – гостуващ лекар, стипендиант на Конфедерация Швейцария;
 • 1999-2000 г.  - НИСМ „Н.И.Пирогов” – научен сътрудник II степен по хирургия;
 • 2000 г. - Университетска болница “Inselspital” Берн, Швейцария – гостуващ лекар;
 • 2001-2008 г. - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – научен сътрудник I степен по хирургия;
 • 2008-2011 г. - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – старши научен сътрудник II степен по хирургия;
 • 2011-2012 г. - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – доцент по хирургия, началник на Секция по обща, висцерална и спешна хирургия;
 • 2012-2020 г. - Медицински университет София, Катедра „Спешна медицина” – доцент по спешна медицина;
 • 2013-2019 г. - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – заместик изпълнителен директор по научната дейност, Координатор на Авангардния спешен комплекс;
 • 2020-2022 г. - МБАЛ „Сердика“ – хирург;
 • От април 2022 - УМБАЛ „Лозенец“ – Клиника по хирургия

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • 1997-1998 г. - стипендиант (Швейцарска държавна стипендия – Eidgenossische Kommission für ausländische Studierende) - Университетска болница “Inselspital” Берн, Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie, Prof. Dr. Dr. med. M.W.Büchler.

ЛЕКТОР

 • Ръководител на кръжок по Спешна хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
 • Ръководител на специализанти по хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
 • Лектор на специализанти по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
 • Лектор на специализанти по спешна медицина в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
 • Лектор на студенти по спешна медицина в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
 • Лектор – програма ПУЛСС – Практически Увод в Лечението на Спешни Състояния – октомври 2012 г. – ноември 2013 г;
 • Лектор – програма ПУЛСС – Практически Увод в Лечението на Спешни Състояния – декемри 2014 г. – февруари 2015 г;
 • Лектор-преподавател на лекарски асистенти – МУ София, Факултет по Обществено здравеопазване;
 • Ръководител и лектор на курсове по Спешна планинска медицина към БЧК;
 • Поканен лектор – Ruhr Universität, Bochum, Germany.

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Остър панкреатит
 • Хроничен панкреатит
 • Тумори на панкраса
 • Колоректален карцином
 • Гастро-интестинална хеморагия
 • Коремна травма
 • Спешна медицина
 • Планинска медицина
 • Планинска спешна медицина

 

НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 • Юни 2006 г. – Първи Пироговски Българо-немски хирургичен симпозиум – създател и главен организатор;
 • Юни 2008 г. - Втори Пироговски Българо-немски хирургичен симпозиум – главен организатор;
 • Ноември 2008 г. – EDS Postgraduate Course “Modern Concepts in GI-Surgery” - главен организатор;
 • Март 2009 г. – ICAR MedCom Meeting - главен организатор;
 • Ноември 2013 г. – Първи Национален Конгрес по Спешна медицина – организатор;
 • Ноември 2014 г. – Първи Национален Травма-симпозиум – организатор;
 • Ноември 2016 г. – Национална конференция по Спешна медицина “Спешни състояния в детската възраст” – организатор;
 • Ноември 2019 г. – Втори Национален Конгрес по Спешна медицина – организатор;

ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 • 2013 г. -понастоящем – съучредител и организационен секретар на Българското дружество по Спешна медицина
 • 2012 г. -понастоящем – съучредител и президент на Българското дружество по Планинска медицина
 • 2009-2012 г. – председател на ПСС при БЧК
 • 2003-2009 г. - председател на медицинската комисия на ПСС при БЧК
 • 2010-2011 г. – член на НС на БЧК

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • БЛС (Български Лекарски Съюз)
 • БХД (Българско хирургично дружетво)
 • EDS (European Digestive Surgery)
 • EPC (European Pancreatic Club)
 • БДПМ (Българско дружество по Планинска медицина)
 • БДСМ (Българско дружество по Спешна медицина)
 • ICAR MedCom (Medical Commission of International Commission of Alpine Rescue)
 • ISMM (International Society of Mountain medicine)

НАГРАДИ

 • European Pancreas Club Award in Clinical Pancreatic Science 1999; Lüneburg, Germany - Mai G, Gloor B, Uhl W, Muller CA, Tcholakov O, Büchler MW. Routine antibiotic prophylaxis in necrotizing pancreatitis increased gram-positive infections.
 • XI-ТИ национален конгрес по хирургия, 1-4 октомври 2002 г. - Новоучредена награда на името на проф. Ал. Станишев с доклад на тема „Сравнително проучване ефекта на Cefepime, Metronidazol и Imipenem/Cilastatin при експериментален остър панкреатит”;
 • 2010 г. – почетна грамота на Българското хирургическо дружество по повод принос в работата на БХД и активна хирургична дейност;
 • Почетен гражданин на гр. Кюстендил решение No 900/27.11.2014 г. на Общински съвет гр. Кюстендил.

ДРУГИ

 • Член на Научния съвет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”;
 • Председател на Научния съвет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 2017-2019 г.;
 • Главен редактор – списание „Спешна медицина”;
 • Зам. главен редактор на списание „Хирургични заболявания”;
 • Член на редакционната колегия на списание „Медицински преглед”
 • Референт на списание “Digestive Surgery” – Karger Verlag;
 • Републикански консултант по Хирургия;
 • Национален консултант по Спешна медицина;
 • Член на експертна група на Европейския панкреатичен клуб и Международната асоциация по панкреатология, разработила през 2002 г. актуалните препоръки за поведение към болните с остър панкреатит;Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540