“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Дата: 18.02.2019 15:22:42

Номер в РОП: 00684-2019-0002

Обявление за обществена поръчка - 21.02.2019

Решение - 21.02.2019

Документация - 21.02.2019
Приложения към документация - 21.02.2019
Проект на договор - 21.02.2019
Техническа спецификация - 21.02.2019
Техническо предложение15. - 21.02.2019

Ценово предложение - 21.02.2019

еЕЕДОП- espd-request.pdf  -21.02.2019

еЕЕДОП - espd-request.xml-21.02.2019

 

Срок за получаване на оферти: 15.03.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 18.03.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.« Обратно към всички поръчки

Новини

Училище за бременни и бъдещи родители

Училище за бременни и бъдещи родители

Скъпи бъдещи и настоящи родители, Каним Ви да присъствате на нашите лекции, касаещи бременността, раждането ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии