„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

Дата: 17.10.2018 16:00:00

Номер в РОП: 00684-2018-0017

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 26.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 30.10.2018

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 19.11.2018

Протокол VII-19-20 -  19.12.2018

Протокол VII-19-22 - 22.03.2019

Протокол VII-19-23 - 22.03.2019

Доклад VII-19-24 - 22.03.2019

Решение за класиране VII-19-25 - 22.03.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 10.04.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 24.04.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии