“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

Дата: 17.10.2018 16:00:00

Номер в РОП: 00684-2018-0018

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 22.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-17-17 -19.12.2018

Протокол VII-17-21 - 26.02.2019

Протокол VII-17-29 - 26.02.2019

Доклад VII-17-30 - 26.02.2019

Решение за класиране VII-17-31 - 26.02.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 22.03.2019

Обявление за възложена поръчка 25.04.2019

Договор № VII-17-51 25.04.2019

Договор № VII-17-52 25.04.2019

Договор № VII-17-53 25.04.2019

Договор № VII-17-57 25.04.2019

Договор № VII-17-61 25.04.2019

Договор № VII-17-58 25.04.2019

Договор № VII-17-54 25.04.2019

Договор № VII-17-55 25.04.2019

Договор № VII-17-59 25.04.2019

Договор № VII-17-60 25.04.2019

Договор № VII-17-62 25.04.2019

Договор № VII-17-63 25.04.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 24.04.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии