Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"

Дата: 20.12.2017 16:02:36

Номер в РОП: 00684-2017-0022

Решение - 20.12.2017

Становище АОП - 23.01.2018

Обявление за възложена поръчка - 12.02.2018

Договор - 12.02.2018« Обратно към всички поръчки