Клинични пътеки

По приложение № 16 „Клинични пътеки“ от НРД за МД за 2015 г.:

Код

Наименование

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – за възраст над 18 години

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив – за възраст над 18 години

4

Субарахноиден кръвоизлив – за възраст над 18 години

17

Мултиплена склероза – за възраст над 18 години

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

29

Болест на Крон и улцерозен колит – за възраст над 18 години, без код на процедура 88.74

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво, без код на процедура 88.74

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

35

Хронични вирусни хепатити – за възраст над 18 години

36

Хронични чернодробни заболявания

37

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

38

Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания – за възраст над 18 години

39

Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания с механична вентилация – за възраст над 18 години

40.1

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен – за възраст над 18 години

40.2

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор – за възраст над 18 г.

42

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации – за възраст над 18 години

43

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация – за възраст над 18 години

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове – за възраст над 18 години

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечносъдови заболявания – за възраст над 18 години

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и с минимален болничен престой 3 дни

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация – за възраст над 18 години

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация – за възраст над 18 години

54

Инфекциозен ендокардит – за възраст над 18 години

55

Заболявания на миокарда и перикарда – за възраст над 18 години

56

Ритъмни и проводни нарушения – за възраст над 18 години

57

Артериална хипертония при деца

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик – за възраст над 18 години

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик – за възраст над 18 години

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

62

Гломерулонефрити — остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания — новооткрити, при лица над 18 години

64

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити — остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания — при лица над 18 години

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

72

Трансуретрална простатектомия

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза — екстракорпорална литотрипсия

76

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

82

Реконструктивни операции в урологията

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

88

Радикална простатектомия

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

90

Хронична обструктивна белодробна болест — остра екзацербация – за възраст над 18 години

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

98.1

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

98.2

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

114

Глухота — диагностика и консервативно лечение

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

133

Хирургично лечение на глаукома – за възраст над 28-ия ден от раждането

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност – за възраст над 28-ия ден от раждането, без процедури с кодове 12.14, 12.59, 12.73, 13.65, 14.24, 14.34 и 14.35

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

143

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск - без кодове на процедури **75.1, **75.33 и **75.35

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

145

Нерадикално отстраняване на матката – без лапароскопски операции

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи – без лапароскопски операции, за възраст над 18 години

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - за възраст над 18 години

150

Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената – за възраст над 18 години

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

153.1

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 10 години

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 10 години

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 10 години

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 10 години

164

Оперативни процедури върху апендикс – за възраст над 10 години

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома – за възраст над 8 години

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – за възраст над 10 години

167

Оперативни процедури при хернии – за възраст над 10 години

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

169

Конвенционална холецистектомия – за възраст над 10 години

170

Лапароскопска холецистектомия – за възраст над 10 години

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – за възраст над 10 години

172

Оперативни процедури върху черен дроб – за възраст над 10 години

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – за възраст над 10 години

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност – за възраст над 10 години

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност – за възраст над 10 години

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 – за възраст над 18 години

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – за възраст над 18 години

181

Оперативно лечение при остър перитонит

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания – за възраст над 18 години

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за възраст над 10 години

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици — злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден – за възраст над 18 години

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност – за възраст над 10 години

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – за възраст над 10 години

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им – за възраст над 18 години

191

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент – за възраст над 18 години

192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга – за възраст над 18 години

193

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) – за възраст над 18 години

194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

199

Тежка черепно-мозъчна травма — консервативно поведение

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

203

Хирургично лечение при травма на главата

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) — оперативно лечение – само за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76 и 05.29

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции – за възраст над 18 години

206

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

208

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение – за възраст над 18 години

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение – за възраст над 18 години

210

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник – за възраст над 18 години

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник – без кодове *86.93, *86.66 и *86.61

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош – за възраст над 18 години

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

253

Хеморагични диатези. Анемии – за възраст под 18 години

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност – за процедури с кодове *21.84,*21.85, 21.87, *21.89,*25.2, *26.3, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29, *38.82, *39.31, 40.3, 86.4 и *86.63

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

262

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения – за възраст над 28-ия ден от раждането

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

279

Грижи за здраво новородено дете

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

 

Високоспециализирани медицински дейности по специалност(и):

КОД

НАЗВАНИЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

88.77

Доплерова сонография

 

КАРДИОЛОГИЯ

89.50

EКГ Холтер мониториране

88.72

Ехокардиография

89.41

Сърдечносъдов тест с натоварване

88.77

Доплерова сонография

89.61

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)


Високоспециализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):

Код

Специалност

09

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Високоспециализирани изследвания

 

А. Хормони

10.08

fT4

10.09

TSH

10.22

LH

10.23

FSH

10.24

Prolactin

10.25

Estradiol

10.26

Testosteron

10.21

Progesteron

10.27

Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO

 

Б. Туморни маркери

10.10

PSA

10.11

CA-15-3

10.12

СА-19-9

10.13

СА-125

10.61

СЕА

10.14

Алфа-фетопротеин

10.15

Бета-хорионгонадотропин

10.34

В. Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

 

Г. Лекарствена концентрация

10.16

Карбамазепин

10.17

Валпроева киселина

10.18

Фенитоин

10.19

Дигоксин

 

Д. Изследване на урина

10.20

Микроалбуминурия

 

Е. Субстрати

09.02

Общи имуноглобулини IgM

09.03

Общи имуноглобулини IgG

09.04

Общи имуноглобулини IgA

09.05

С3 компонент на комплемента

09.06

С4 компонент на комплемента

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

10.60

Венозна урография

10.03

Мамография на двете млечни жлези

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография

10.62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (ортопантомография)

10.04

Ехография на млечна жлеза

 

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика

 

Процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено по приложение № 13 от Наредба №40 от 2004 г.:

1. процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парантерално хранене“;

2. процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парантерално хранене“.

Клинични процедури съгласно приложение № 10 към Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр. 112 от 2004 г.) (Наредба № 40 от 2004 г.), посочени съответно в приложение № 19 от НРД за МД за 2015 г.:

1. „Хрониохемодиализа“
2. „Перитонеална диализа с апарат“
3. „Перитонеална диализа без апарат“
4. „Диализно лечение при остри състояния“

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 12.09.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Петко Кабакчиев
Клиника по ушно-носно-гърлени болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии