Аптека

Болничната аптека обслужва стационарно болните и изпълнението на всяка една табела (лекарствен лист) се отразява в информационната система. По този начин може да се получи информация във всеки един момент за вида, стойността на медикаментите, използвани за лечението на пациента за целия му престой в болницата.

Автоматизираната компютърна програма на аптечния склад и болничната аптека позволява пълни и точни отчети по всяко време за прихода, разхода и наличността на лекарствените средства, проследявайки движението на всяка отделна позиция за изминали периоди – количествено и стойностно.

Дейността на аптеката отразява пътя и движението на медикаментите и консумативите от момента на заявяване към фирмите доставчици до момента на доставянето им в клиниките и отделенията на болницата.

Калинка Цолова е началник на аптеката към УБ „Лозенец“. Тя планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на аптеката с оглед задоволяване на необходимостта от  лекарствени средства и медицински консумативи на УБ „Лозенец“.

В УБ „Лозенец“ се провеждат клинико-фармакологични срещи между лекарите от медицинските структури и фармацевтите по тематично подбрани въпроси на лекарствената терапия и водещи фармацевтични компании по предварително разработена програма с оглед повишаване квалификацията на персонала.

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 18.10.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на ...

» Още новини

Специалисти

Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии