Научно-изследователска дейност

Специализацията и следдипломното обучение на персонала в УБ „Лозенец“ се извършват по утвърдени от директора програми.

Образованието на медицинските специалисти е заложено като задължително изискване за заемане на длъжност в Университетска болница „Лозенец“.

Повишаването на професионалните знания и умения на всеки работещ в УБ „Лозенец“ се програмира ежегодно с формите и средствата за провеждане на следдипломно обучение за придобиване на специалност и продължаващо обучение.

Следдипломното обучение на лекарите в УБ „Лозенец“ включва специализация и продължителна квалификация.

Лекарите със специалности, съответстващи на тези в Болница „Лозенец”, провеждат обучението си в съответните клиники. Лекарите, зачислени за специализация по други специалности, за които УБ „Лозенец“ не е акредитирана като база, провеждат обучението си извън болницата.

Основна форма на продължителна квалификация на лекарите от УБ „Лозенец“ са тематичните курсове по актуални проблеми в медицината и здравеопазването и въвеждане на нови методи за изследване и лечение, курсовете за индивидуално обучение, колегиуми, клинико-лабораторни, клинико-рентгенологични и патолого-анатомични срещи.

Плановете за следдипломно обучение на лекарите, медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите се изготвят ежегодно от клиниките, отделенията и лабораториите на болницата и се одобряват от директора.

В болницата се провеждат дейности по:

  1. Следдипломно обучение на лекари, специалисти по сестрински грижи и лица, завършили медицински колеж;
  2. Клинично обучение на студенти по медицина, сестрински грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи.

УБ „Лозенец“ е база за обучение на студенти от Факултета по медицина на СУ „Св. Климент Охридски“.

Новини

Съобщение

Уведомяваме Ви, че поради планирана подмяна на основен електрозахранващ кабел на ЧЕЗ България, доставящ електроенергия на УБ „Лозенец“, в периода 1 август – 10 септември ...

» Още новини

Специалисти

Петър Петров
Клиника по урология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии