Клиника по акушерство и гинекология

Началник: д-р Румяна Христова

Клиниката по акушерство и гинекология на УБ „Лозенец“ разполага с 6 легла. Основният предмет на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушер-гинекологична помощ на пациентите – бременни, които се нуждаят от болнично лечение и активно наблюдение, раждащи, както и на жените с гинекологична патология. Тук се оказва спешна медицинска помощ.

Клиниката работи по всички установени клинични пътеки на НЗОК, като бременността в Женската консултация се проследява след регистрация и избор на пакет по стандарт на УБ „Лозенец“.

В Клиниката по акушерство и гинекология и неонатологичното отделение работят лекари с висока квалификация във всички области на АГ, като проследяване на бременни с различни патологични състояния, фетална морфология, наблюдение на бременността, психопрофилактична подготовка за раждане, обезболяване на раждането и следродилни грижи.

В клиниката се извършват профилактични и диагностични дейности за добро репродуктивно и женско здраве, обхващащи детско-юношеска възраст, фертилитет и инфертилитет, профилактика на онко-гинекологични заболявания и тяхното лечение.

В Отделението по неонатология се извършва:

  • Наблюдение и грижи за здрави новородени деца;
  • Адекватна кардиопулмонална адаптация на новородените деца;
  • Своевременна и оптимална кардиопулмонална ресусцитация на рисковите новородени деца;
  • Продължително наблюдение и лечение на недоносените новородени деца;
  • Ранна диагностика на всички основни нозологични категории;
  • Комплексно интензивно лечение и проследяване на ефекта от приложеното лечение;
  • Ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици при високорисковите пациенти в сътрудничество с други педиатрични специалности и специалисти от неонатологични звена III ниво.

Началник на Отделението по неонатология е д-р Иво Павлов.

» Галерия