Клиника/отделение по УНГ

Началник: доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиниката по заболявания на ушите, носа и гърлото разполага с модерен поликлиничен сектор, състоящ се от три кабинета. В кабинетите, освен рутинните отоскопия, риноскопия и фаринго-ларингоскопия, се извършват съвременни диагностични тестове в областта на оториноларингологията –  микроскопия, ендоскопски изследвания с ригидна и флексибилна фиброоптика на носа, ухото и ларинкса. Извършват се и аудиометрия и отоневрологични изследвания за диагностика на заболяванията на слуховия и вестибуларния анализатор. Всички тези методи, подкрепени със съвременната образна диагностика – СТ и МRІ, в Университетска болница „Лозенец“ дават възможност за поставянето на прецизна и навременна диагноза в областта на УНГ заболяванията.

Клиниката по УНГ заболявания при УБ „Лозенец“ разполага с най-модерна леглова база и операционна. Съвременният инструментариум позволява оперативно лечение на всички заболявания в областта на ушите, носа и гърлото при деца и възрастни: тонзилектомии и аденоидектомии, поставяне на макарички при серозен отит, операции при остър и хроничен риносинузит (включително от зъбен произход), корекции на носното дишане, увуло-фаринго-палатопластика (UРРР – при хъркащи пациенти), операции за подобряване на слуха (различни видове тимпанопластики и стапедопластика) при хронични отити и отосклероза. Отстраняват се и туморни процеси в областта на ушите, носа, гърлото, главата и шията.

На световно ниво са и операциите при полипи на носа и синусите – под ендоскопски видеоконтрол, с помощта на шейвър.

В областта на пластичната и естетичната хирургия ежедневие са операцията за пластични корекции на външния нос – ринопластики и септопластики, корекцията на ушните миди (аурикулопластика), корекцията на къс френулум на езика (при малките деца).

» Галерия