Често задавани въпроси

Има ли болницата договор със здравната каса?

Да, но само за стационарно лечение по повече от 250 клинични пътеки. В УБ „Лозенец“ можете да бъдете приети за лечение с направление за хоспитализация № 7 от личния Ви лекар.

Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за престой в болницата и част от скъпоструващите консумативи. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

УБ „Лозенец“ има договор за оказване на извънболнична помощ при определени високоспециализирани медико-диагностични дейности. За тази цел пациентът се нуждае от талони номер 3а или 4.

Вижте целия списък на клиничните пътеки, както и информация за прием в болницата.

Колко по-рано трябва да се запиша за преглед?

Това зависи от конкретното заболяване и необходимия специалист. Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранно планиране на прегледа. Първо проверете на място или по телефона кога е възможно да бъдете прегледани. За планиране на консултация можете да се обадите на тел. 02/ 9607–681/682/683/684/685.

Нашите линии са открити за Вас 24 часа в денонощието.

Как мога да се прегледам и лекувам без направление?

Нито един пациент няма да бъде върнат от УБ „Лозенец“. Ценоразписът за прегледи, изследвания, профилактични пакети и пакети за болнично лечение е достъпен в приемната на болницата.

Какво направление ми е необходимо, за да се прегледам или да постъпя в болницата?

Прегледи и консултации се извършват в Диагностично-консултативния блок на УБ „Лозенец“ само срещу заплащане и предварително записан час.

При необходимост от постъпване в болницата, в случай че пациентът не е насочен от Диагностично-консултативния блок на УБ „Лозенец“, е необходим талон № 7 от личния лекар за прием в болницата.

Приема ли болницата деца?

Да, УБ „Лозенец“ разполага с голяма многопрофилна детска клиника, която приема деца 24 часа в денонощието. Лекуват се дори кърмачета в отделението по „Неонатология“.

Кога има свиждане?

Свиждането с болните се осъществява в дните четвъртък, събота, неделя и официалните празници – от 14:00 до 16:00 часа. През останалите дни, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., се допуска свиждане само с разрешение на съответния началник на клиника/отделение, чрез подписан от него пропуск, който се заверява в приемната.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), интензивните сектори на отделенията и в родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.

Новини

Съобщение

Уведомяваме Ви, че поради планирана подмяна на основен електрозахранващ кабел на ЧЕЗ България, доставящ електроенергия на УБ „Лозенец“, в периода 1 август – 10 септември ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии