Диагностично-консултативен блок

Първо посещение

Приемът на пациенти се извършва в ДКЦ по преценка на лекар специалист, като пациентът се хоспитализира по спешност при покриване на критериите или се приема планово, като се включва в листа на чакащите.

От приемната Вие ще получите пълна информация за възможностите да Ви бъде извършен преглед и отговор на всички Ваши допълнителни въпроси.

За Ваше удобство дата и час, за преглед могат да бъдат записани предварително след позвъняване на тел. 02 / 96 07 607, 02/ 9607–681/682/683/684/685. Записвания на часове се приемат 24 часа в денонощието.

При необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат извършени срещу заплащане по ценоразписа на болницата. УБ „Лозенец“ извършва прегледи за извънболнична помощ по договор с НЗОК. УБ „Лозенец“ извършва високоспециализирани извънболнични медицински изследвания по договор с НЗОК.

Приемът на пациенти по клинична пътека в болницата се извършва чрез Диагностично-консултативния блок на УБ „Лозенец“.

Диагностично-консултативния блок разполага със следните консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания“ с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по „Педиатрия“
Кабинет „Спешни консултации по педиатрия“
Кабинет „Детска ехография”
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Уши–нос–гърло“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Болнична хигиена, профилактика и контрол на вътреболнични инфекции“
Отделение за Спешна помощ

Лаборатории

Отделение по образна диагностика

Новини

Съобщение

Уведомяваме Ви, че поради планирана подмяна на основен електрозахранващ кабел на ЧЕЗ България, доставящ електроенергия на УБ „Лозенец“, в периода 1 август – 10 септември ...

» Още новини

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии