Управление и екип

Божимир Петровски

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

Проф. Божимир Петровски е началник на Клиниката по очни болести от февруари 2011 г. В Университетска болница „Лозенец“ той се занимава с организирането на работния процес в Очната клиника, с подготовка на медицински кадри като лектор и издаване на научни разработки с чуждестранни клиники. В периода 2010–2011 г. проф. Петровски работи като гост професор в Университетска очна клиника – гр. Берн, Швейцария, където извършва клинични изследвания на сенилната макулна дегенерация (СМД). От 1996 до 2010 г. Петровски работи в Royal Hospital, Life Line Hospital, Абу Даби (ADNOK) като старши консултант по очни болести и консултант към Кралския двор на Абу Даби. Тук проф. Петровски се занимава и с обучение на специализанти. В периода 1996–1997 е гост професор в Университетска очна клиника – гр. Мюнхен, Германия, където се специализира във витрео-ретинална хирургия, електронна микроскопия, пролиферативна витреоретинопатия (PVR). Преди това проф. Петровски работи в Института по очни болести към Медицинска академия – София, като доцент и впоследствие като професор (старши научен сътрудник І степен). Негови основни дейности в Института са внедряване на първите лазерни операции на ретината, стъкловидното тяло и лазерна ирис-пластика в България, внедряване за пръв път в България на витреоретинални операции и ендотампонада с газ и течен силикон при отлепване на ретината и PVR като заместители на стъкловидното тяло, внедряване за първи път в България на различни видове силиконови импланти при отлепване на ретината и силиконови вътреочни лещи при операции на катарактата. В периода 1981–1983 г. проф. Петровски е стипендиант на „Александър фон Хумболт“ в Макс Емилиян университет (Мюнхен), където се занимава със специализация и изследване в областта на PVR, моделиране на PVR с трансплантация на пигментния епител на ретината и фибробласти в стъкловидното тяло, диабетна ретинопатия и витреални кръвоизливи. Проф. Петровски отговаря за следдипломната квалификация на очните лекари в университета.

Проф. Петровски е бил председател на Софийското научно дружество по офталмология и член на редколегията по офталмология.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

Д-р Диана Въндева

Специалист по хранене и диететика

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии