Управление и екип

Диана Въндева

Д-р Диана Въндева

Специалист по хранене и диететика

Д-р Диана Въндева е специалист по хранене и диететика и докторант по хранене и диететика. Участвала е активно в европейски и национални конгреси и конференции – в международен конгрес по хранене, конгрес на Европейската невроендокринна асоциация, Европейски конгрес по затлъстяване, конгрес на Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене, национални конференции и конгреси на Българско дружество по хранене, по затлъстяване, по парентерално и ентерално хранене. Има преподавателски опит със студенти по медицина.

Тя отговаря за лечебното хранене в Университетска болница „Лозенец“. Подготвя плановото хранене на пациентите, разработва индивидуални диетични режими и план за нутритивен съпорт при различни групи заболявания.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии