Управление и екип

Антонина Гегова

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

Началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина е доц. д-р Антонина Гегова. Д-р Гегова е специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента „доцент“. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, тя работи в Катедрата по патологична анатомия при МА – София, в Лабораторията по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София, и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. През годините от 1984 до 2010 г. доц. д-р Гегова работи в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД  и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. до сега тя е началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина в УБ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподовател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова, дмн

Клиника по акушерство и гинекология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Позиция на Университетска болница „Лозенец“ по повод решението на министър-председателя Бойко Борисов

Ръководството и целият екип на Университетска болница „Лозенец“, преподавателите, студентите и специализантите изказват благодарност и признателност на министър-председателя Бойко Борисов за решението му да запази ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии