Управление и екип

Любомир Спасов, дм

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Любомир Спасов е лекар кардиохирург със специалност хирургия и кардиохирургия. Той завършва висшето си образование в Медицинска академия – София, като през 2007 г. става доктор по медицина, през 2008 г. – доцент, а през 2012 г. - професор. Проф. д-р Спасов притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.

Неговият професионален път започва през 1989 г. в Клиниката по сърдечна хирургия на Медицинска академия. През 1990 г. д-р Спасов започва като хирург, завеждащ Операционен блок в Болница „Лозенец“, а от  1998 г. до сега изпълнява длъжността директор на УБ „Лозенец“.
Проф. д-р Любомир Спасов говори френски, английски и испански език.

Той извършва за пръв път успешно операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас) в България. Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна през 10 см отвор на гръден кош. За пръв път в България проф. д-р Спасов извършва и трансмиокардна лазерна реваскуларизация.
Най-известен в медицинските среди проф. д-р Спасов става с първата в България трансплантация на черен дроб.

През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен за Лекар на годината и почетен гражданин на гр. София. 2006 г. носи на проф. д-р Спасов ордена „Звезда на италианската солидарност“. През 2007 г. той получава и наградата „Достоен българин“.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

доц. д-р Боряна Киперова

Клиника по нефрология

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Виолета Димитрова

Лечебно хранене

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Гергана Лазарова

Отделение за неинвазивна кардиологична диагностика

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

доц. д-р Пламен Гацов

Клиника по кардиология

д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

доц. д-р Стоян Кемеров, дм

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 08.04.2014 г. от 16.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценови предложения на ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии