Управление и екип

Здравко Лазаров

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

Доц. д-р Здравко Лазаров е специалист по хирургия и съдова хирургия. През 1982 г. той специализира военно-полева хирургия, а през 1989 г. става доцент. През 1992 г. завършва „Бизнес мениджмънт“. Работил е във ВМА, където е завеждал катедра и клиника по „Гръдна, сърдечносъдова и експериментална хирургия“. От 1991 до 1994 г. е бил директор на УБ „Лозенец“. От 2006 г. е началник на отделение по Съдова хирургия. Доц. Лазаров владее целия обем дейности от голямата съдова хирургия. Проявява специален интерес към флебологията (заболявания на вените), като извършва спешни операции при остри състояния на дълбока венозна тромбоза. През 2009 г. доц. Лазаров става преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

Д-р Диана Въндева

Специалист по хранене и диететика

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии