Управление и екип

Емилия Йорданова

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

Д-р Емилия Йорданова е специалист по вътрешни болести и нефрология. Тя участва в Европейския конгрес по диализа и трансплантация, в Националната конференция „Диализата в 21. век“,  член е на Международната асоциация по трансплантация, Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация, Балканската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация, Българската бъбречна асоциация. През 2001 г. тя получава допълнителна квалификация по ултразвуково изследване на отделителната система, пунционна бъбречна биопсия, извършване на екстракорпорално очистване на кръвта. Участва в програмата „Пациенти и лекари за донорството“, в Нациналната програма „Пациенти и лекари за донорството и трансплантацията“. Преди Университетска болница „Лозенец“ д-р Йорданова работи в Общинска болница – Ботевград, след това във ВМА – София, а от 2002 г. до сега – в УБ „Лозенец“.
Д-р Йорданова се грижи ежедневно за добрата рехабилитация на пациенти на хемодиализа и за подготовката за бъбречна трансплантация.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова, дмн

Клиника по акушерство и гинекология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Позиция на Университетска болница „Лозенец“ по повод решението на министър-председателя Бойко Борисов

Ръководството и целият екип на Университетска болница „Лозенец“, преподавателите, студентите и специализантите изказват благодарност и признателност на министър-председателя Бойко Борисов за решението му да запази ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии