Управление и екип

Румяна Христова

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Д-р Румяна Христова завършва Медицинския университет – София, придобива специалност акушерство и гинекология. През 1981 става доктор на медицинските науки. През 1989 г. тя специализира ехографска диагностика АГ, през 1994 г. – гинекологична ендокринология, а през 2002 г. – гинекологична ендоскопия. Д-р Христова работи от 1982 до 1986 г. като лекар-ординатор в Трета градска болница „Мара Малеева–Живкова“ –  София, а след това от 1986 до 1990 г. – във  Втора АГ болница „Шейново“. От 1990 г. до сега тя е част от екипа на УБ „Лозенец“, като от 2008 е началник на Клиниката по акушерство и гинекология.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

Д-р Диана Въндева

Специалист по хранене и диететика

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 12.09.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии