Управление и екип

Жечка Василева, дмн

доц. д-р Жечка Василева, дмн

Клиника по вътрешни болести

От 1995 г. началник на Клиниката по вътрешни болести е доц. д-р Жечка Василева – лекар с дългогодишен опит, специалист по вътрешни болести и гастроентерология, доктор на медицинските науки. Специализирала е в Германия, Дания и Норвегия. Доц. Василева е въвела ултразвуковата диагностика (ехография) в България, за което е наградена със Златна значка на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. Автор е на първите две дисертации (кандидатска и докторска) в тази област. Професионалният път на доц. д-р Василева минава през Първостепенна окръжна болница във Враца и Медицинска академия – София. Обявена е за „Професионалист на годината“ на УБ „Лозенец“ за 2006 г. и двукратно за „Отличник на МНЗ“. Преподавател е в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е ръководител на „Катедра вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

проф. Божимир Петровски

Клиника по очни болести

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

доц. д-р Георги Георгиев

Клиника по кардиохирургия

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

Д-р Диана Въндева

Специалист по хранене и диететика

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Здравко Лазаров

Отделение по съдова хирургия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Петко Кабакчиев

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

доц. д-р Петър Петров

Клиника по урология

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

доц. д-р Росица Митрова–Пеева

Клиника по педиатрия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Румяна Христова

Клиника по акушерство и гинекология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии