Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 30.04.2015

На 12.05.2015 г. от 09.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 »
Общо: 191

Специалисти

Румяна Христова, дмн
Клиника по акушерство и гинекология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии