Новини

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Дата: 29.04.2015

НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА №7/1997г. И ЗАПОВЕД  № 65/27.04.2015 г.

НА ДИРЕКТОРА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"


На 04.05.2015г. в болница "Лозенец", София 1407 ул. „Козяк” №1, се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на вещи- /имущество извадено от употреба/, съгласно списък ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  Заповедта за провеждане на търга и ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 - /списък с вещи/ са  изложени на Главния портал на болница „Лозенец“,  на таблото за обяви в болницата и на интернет адреса на болницата: http://lozenetz-hospital.bg/. До участие ще се допуска срещу внесен депозит в размер на 10 ℅ от стойността на веща за която се участва. Тръжната процедура се открива на 04.05.2015 г. Оглед на имуществото, предмет на търга с тайно наддаване, може да бъде извършен в Болница „Лозенец” в „Салон за рехабилитация ет. 5”  всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа от 04.05.2015 г. до 13.05.2015 г.  Телефон за справки и заявяване на оглед  02 9607-485 - г-н Попов.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 »
Общо: 196

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии